بازرگانی وکیلی

واردات مواد اولیه لاستیک و پلاستیک

  
  

سیلیکون رابر (HTV)

سیلیکون HTV

 HTV  یک الاستور سیلیکونی مخصوص می باشد که تشکیل شده است از زنجیر بلند سیلیکون )دارای مقدار مشخص گروه وینیل( ترکیب شده با سیلیکاهای مختلف از جمله (Fumed) فیوم ویا سیلیکاهای ته نشین شده (به عنوان تقویت کننده) و مواد مختلف دیگر به عنوان افزودنی. با تغییر نوع و مقدار هر کدام از موارد فوق می توان خواص مشخصی را بوجود آورد و به همین دلیل محدوده گسترده ای از سیلیکون های HTV با خواص ذیل قابل دسترسی می باشد:

·         سیلیکون های با مصارف معمولی برای فرآیندهای قالبگیری یا اکستروژن دارای قیمتهای اقتصادی تر برای مصارف عمومی

·         سیلیکون های دارای مقاومت بالای حرارتی تا 300 درجه سانتی گراد و طول عمر بیش از 10 هزار ساعت در شرایط سرویس

·         سیلیکونهای دارای مقاومت سرمایی تا 50- درجه سانتی گراد

·         سیلیکونهای مقاوم در برابر عوامل جوی و محیطی با مقاومت ازنی بالا

·          سیلیکونهای با خواص انتقال حرارتی بالا

·         سیلیکونهای با خواص مقاومت پارگی بالا

·         سیلیکونهای با خواص الکتریکی بالا قابل استفاده در صنایع برقی و عایق های HV

·         سیلیکونهای با خواص مقاومت در برابر روغن ها

آمیزه های HTV می توانند در محدوده حرارتی 100 الی 200 درجه سانتی گراد وبا استفاده از مواد پخت متفاوت پخت گردند و غلطک پذیر می باشد.

نام های دیگر HTV به شرخ ذیل می باشد:

 

    • HTV: High Temperature Vulcanizing
  • HCR: Heat Cred Rubber
  • HVR: Heat Vulcanized Rubber
  • HCE: Heat Care Elastomer